T. Thiên Huế
Phú Trinh
0914 612 978
110 Điện Biên Phủ - TP. Huế
Hùng Tiến
0982 950 456
Tổ 15 - Khu Vực B - P. Vỹ Dạ - TP. Huế