Hải Phòng
Cửa hàng PP sơn Boss Phúc Sơn
 
Đông Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Thủy Trâm
 
Số 367 Chợ Hàng - P. Dư Hàng Kênh - Lê Chân
Cửa hàng PP sơn Boss Huy Phương
 
Tân Tiến - An Dương - Hải Phòng
Cửa hàng PP sơn Boss Chiên Thoa
 
302 Nguyễn Lương Bằng - Kiến An - Hải Phòng
Cửa hàng PP sơn Boss Thành Chung
 
Đà Nẵng - Vạn Mỹ - Ngô Quyền - Hải Phòng
Cửa hàng PP sơn Boss Hùng Mơ
 
Ngũ Lão - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Cửa hàng PP sơn Boss Hà Quyên
 
Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng