Phú Yên
Phú Thái
0935 840 037
60 Lê Thành Phương - Sông Cầu
CHPP SONBOSS PHÚ THÁI
090 998 8429
SÔNG CẦU, PHÚ YÊN
CHPP SONBOSS HỮU HẢO
098 244 0030
TP. TUY HÒA, PHÚ YÊN