Quảng Ngãi
Tứ Hải
055. 385 9664
Qlộ 1A - TT. Đức Phổ - Đức Phổ
Thu Hương
055. 385 1817
Thôn Châu Tử - Bình Nguyên - Bình Sơn
CHPP SONBOSS BÌNH AN
055. 3677 266
Thôn Trường Thọ Tây - TT. Sơn Tịnh - Sơn Tịnh