Đà Nẵng
Vĩnh Xương
0511. 714 222
408 Trần Cao Vân - Thanh Khê