Trà Vinh
Út Ngao
0918 703 799
Phú Khánh - Song Lộc - Châu Thành
Tư Thuận
074. 3878 477
Ấp Chợ - Xã Hàm Giang - Trà Cú
Lai Hùng
0973 339 304
Ấp Soài Thum - Xã Ngãi Xuyên - Trà Cú
CHPP SONBOSS BẢY CHI
074 840 972
522D Điện Biên Phủ - Khóm 3 - P. 6 - TX. Trà Vinh