Sóc Trăng
CHPP SONBOSS CẨM PHONG 2
079 382 8491
408 LÊ DUẨN, P. 4, SÓC TRĂNG