Thái Nguyên
Điều Điệp
 
Số nhà 17 - Tổ 18 - Gia Sàng - Thái Nguyên
TRUNG TÂM PHA MẦU TỰ ĐỘNG - NPP SƠN BOSS HOÀNG HẢI
 
TÂN LẬP - PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN