Hà Nam
NPP SONBOSS HOAN BÌNH
 
TIỀU KHU 1 - THỊ TRẤN KIỆN KHÊ - THANH LIÊM - HÀ NAM
NPP SONBOSS HOÀNG NAM
 
ĐỊA CHỈ : CHỢ ĐẰN - LÊ HỒ - KIM BẢNG - HÀ NAM
NPP SONBOSS VŨ HUỲNH
 
ĐƯỜNG LÊ HOÀN - TP PHỦ LÝ - HÀ NAM