Bắc Kạn
TRUNG TÂM PHA MẦU TỰ ĐỘNG - NPP SƠN BOSS THỦY TUÂN
 
TỔ 7, PHÙNG CHÍ KIÊN, TX BẮC CẠN