Khánh Hòa
CHPP SONBOSS VĨNH THẠNH
090 350 7927
TP. NHA TRANG
CHPP SONBOSS KHÁNH MINH
058 395 1467
30 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TP. CAM RANH, KHÁNH HÒA
CHPP SONBOSS HƯNG ĐẠI LONG
090 658 5828
158 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỚC TÂN, NHA TRANG, KHÁNH HÒA
CHPP SONBOSS KHẢ HÂN
093 878 7107
LÝ THƯỜNG KIỆT, VẠN GIÃ, VẠN NINH, KHÁNH HÒA