Bình Thuận
Thùy Linh
062. 821 014
125 Hải Thượng Lãng Ông - Phan Thiết
Sơn Thảo
062.381 8929
40 Nguyễn Thái Học - Phan Thiết
Gia Nguyễn
062. 397 7055
40 Võ Thị sáu - Liên Hưng - Tuy Phong