Bình Định
Sơn Quân
0905 944 547
Phú Kim - Cát Trinh - Phù Cát
Linh Thơ
056. 3855 206
592 Quang Trung - TT Phú Mỹ - Phù Mỹ
Thái Hưng
056. 382 4210
34 Hoàng Quốc Việt - Tp. Quy Nhơn